PRÁVNÍ INFORMACE

EDITOR WEBU: "ACTI PACK"
JMÉNO WEBOVÉ STRÁNKY:      ACTI PACK.FR


ACTI PACK
Z.I. Sud - 4 rue Louis Antoine Beaunier
BP 85
42162 Andrézieux-Bouthéon cedex 2
FRANCIE
Tel.  + 33 (0) 4 77 55 04 09
Fax. + 33 (0) 4 77 55 83 54

e-mail : actipack@actipack.fr

IČ: 384 886 610 00037
DIČ: FR69 384 886 610
Základní kapitál ve výši 373 280 EUR

Výkonný ředitel: Eric Bertain

Webová stránka www.actipack.fr je vlastněna a provozována spol. ACTI PACK.
Jméno domény www.actipack.fr je vlastněno spol. ACTI PACK.

PRÁVNÍ INFORMACE

Užívání webové stránky actipack.fr znamená úplné přijetí podmínek uvedených níže.
Uživatel prohlašuje, že si podmínky přečetl a že je bude dodržovat.
ACTI PACK může kdykoli a bez oznámení měnit přístup na actipack.fr stejně jako právní informace.

OBECNÉ PODMÍNKY UŽITÍ

Termín uživatel znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která navštíví následující webovou stránku: actipack.fr.

Cookies

ACTI PACK, z provozních důvodů, si může vyhradit právo sbírat osobní data uživatelů pomocí „cookies“.
Tyto soubory nejsou programy.
Umožňují nabídnout zboží dle Vašich očekávání a urychlit přístup na naši webovou stránku tím, že Vašemu počítači umožní se rychleji identifikovat.
Nasbírané informace se archivují po dobu jednoho roku.
„Cookies“ můžete zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

OSOBNÍ ÚDAJE

V souladu s francouzských zákonem 78-17 ze dne 6. ledna 1978 (francouzský zákon o ochraně osobních údajů) mají všichni uživatelé právo na přístup k, opravu nebo popření osobních údajů, která se jich týkají, pomocí kontaktního formuláře.
Pokud se zaregistrujete k odběru e-mailového informačního servisu (newsletter) a již nechcete tyto e-maily dostávat a/nebo si nepřejete, aby údaje o Vás byly sdělovány třetím společnostem, můžete o to požádat písemně zasláním e-mailu nebo postupem dle instrukcí uvedených na konci obdrženého e-mailu.

AUTORSKÉ PRÁVO A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

ACTI PACK je vlastníkem majetkových práv ke všem obrázkům, grafice a jiným informacím uvedených na webové stránce actipack.fr.
Veškeré prvky uvedené na webové stránce, ať již vizuální nebo audio, včetně použitých technologií, jsou chráněny ustanoveními zákona o duševním vlastnictví.
Jsou výlučným vlastnictvím spol. ACTI PACK. Jakékoli reprodukce, prezentace, změny, publikace nebo adaptace webové stránky nebo její části, bez ohledu na užité medium nebo metodu, jsou tedy zakázány, pokud k nim nebylo předem uděleno svolení spol. ACTI PACK.
Povoleny jsou jen kopie pro vlastní užití Vašich zaměstnanců a nekomerční užití ve Vašem počítači.
Přístup na webovou stránku Vám dává právo na soukromé a nevýlučné užití webové stránky.

POVAHA INFORMACÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace na webové stránce mají jen informační charakter pro uživatele a nelze je považovat za záruku některé vlastnosti. Z toho důvodu je užití této webové stránky na Vaše vlastní nebezpečí.
ACTI PACK nemůže být činěn odpovědným za žádné přímé či nepřímé škody, např. na materiálu, datech, programu nebo za finanční ztráty, které byly způsobeny užíváním webové stránky.
Dále nemůže být ACTI PACK činěn odpovědným za jakoukoli škodu způsobenou neoprávněným vniknutím třetí strany na webovou stránku a následnou změnu informací nebo jiných prvků prezentovaných na webové stránce.

DOSTUPNOST WEBOVÉ STRÁNKY

ACTI PACK se vynasnaží umožnit uživatelům přístup na své webové stránky kdykoli.
ACTI PACK může kdykoli změnit nebo přerušit, dočasně nebo stále, přístup na celou webovou stránku nebo její část z důvodů technické údržby, vylepšování nebo provádění změn na stránce.

KONCEPCE A VÝVOJ WEBOVÉ STRÁNKY

SFI
15 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne
France

www.sfi.fr

WEBHOSTING

Adista
"Le Millénium" - 1 rue de la Presse - BP 716
42950 Saint-Etienne Cedex 9
France

www.cienum.fr

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Další informace Ok Nesouhlasím