CSR

Hodnoty AXIUM 2024

poslání a vize

Naším posláním je poskytovat našim zákazníkům kvalitní a ekologické obaly. Naše společnost byla vždy citlivá k otázkám životního prostředí. Již mnoho let se nám daří k našim obalům přistupovat šetrně k životnímu prostředí - optimalizací hmotnosti našich produktů a používáním recyklovaných anebo recyklovatelných surovin a zároveň plnit očekávání našich zákazníků z hlediska udržitelnosti.
Naši vizí je sladit plastové obaly s ohledem na planetu.

 

naše závazky 

Společnost Acti Pack se již dlouho zabývá ochranou životního prostředí, a to formou:

 

ActiPack Eco energie  Snižování spotřeby energie a omezení spotřeby vody.

ActiPack Reduction dechets  Snižování odpadu a optimalizací jeho využití.

ActiPack Matieres ecoresponsables  Nabídkou alternativního řešení používání ekologických materiálů pro klienty, jakou jsou PCR PET.

ActiPack Diminution poids  Doporučení zákazníkům snižovat váhu jejich obalů.

certificat LNE

 

Acti Pack získal poprvé certifikaci LNE MRP "Incorporation of Recycled Plastic Materials". 

Tato certifikace potvrzuje naše závazky podporovat používání recyklovaných surovin při výrobě našich obalů. 

 

 

 

LOGO MORE 2023

 

Společnost Acti Pack získala od Polyvia, Francouzský svaz plastikářského průmyslu, značku MORE 2023. Jedná se o evropské označení, které tato federace uděluje výrobcům, kteří při výrobě používají recyklované plasty.

Toto označení poskytuje důkaz o pokroku dosaženém v začleňování recyklovaných plastů a prosazování osvědčených postupů a zároveň umožňuje posílit naši politiku sociální odpovědnosti průmyslového podniku a propagovat inovace spojené s přístupem oběhového hospodářství.

 

Ecovadis argent 2023

 

Již 2. rokem získal Acti Pack stříbrnou medaili v hodnocení společenské odpovědnosti firem (CSR) agentury Ecovadis.

Toto hodnocení odráží naši výkonnost v oblasti CSR, Společenské odpovědnosti firem. 

 

 

ActiPack Score CDP

 

Jsme hrdí na to, že jsme dosáhli A- skóre z CDP Climat Change 2023. Toto hodnocení je vyšší než evropský regionální průměr (B skóre), a vyšší než průměr odvětví výroby plastových výrobků (C skóre).

 

 

Podílíme se také na

Sedex

NAŠE EKO-ODPOVĚDNÉ MATERIÁLY: RECYKLACE PET, RPET

Díky sběru plastů a jejich následnému selektivnímu třídění mohou být vytříděné PET obaly znovu zpracovány. Po roztřídění se obaly promyjí a rozdrtí, aby mohl být material regenerován, čímž se získají granule RPET materiálu.
Tento recyklovaný PET materiál lze použít jako takový (100 %) nebo smíchaný s čistým PET materiálem s různymi dosacemi.
Materiál RPET je certifikovaný pro potravinářský průmysl.
RPET je recyklovatelný materiál.

Od roku 2012 nabízí Acti Pack obalová řešení vyrobená z recyklovaného PET materiálu, a to pro všechny své standardní obaly i specifické výrobky našich klientů. 

Výrobky nabízíme v dosacích 25 %, 50 % nebo 100 % z recyklovaného PET materiálu.

 

ActiPack Pourcentage RPET CZ

ActiPack allegement

K ODLEHČENÝM OBALŮM 

Kvalita našich výrobků je také v souladu s jejich lehčí hmotností.

Know-how našeho oddělení “výzkumu a vývoje” a nejnovější stroje pro technologii vstřiko-vyfukování nám umožňují u některých obalů nabídnout našim zákazníkům snížení hmotnosti materiálu lahvičky až o 20 %.

 

Uhlíková stopa 

ActiPack Uhlíková stopa 2022

 

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Další informace Ok Nesouhlasím