Oznámení

„OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ“   pdf label

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Energeticky úsporná opatření v areálu společnosti ACTI PACK CZ, a.s.“, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026253

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti celého procesu výroby lahví a kelímků (PET) díky výměně strojního zařízení ve výrobním procesu.

Místo realizace: areál společnosti ACTI PACK CZ, a.s. - Janovice nad Úhlavou.

Období realizace: 22.5.2021 - 30.6.2023

Logo UE

Kariéra