GreenConcept

Acti Pack od wielu lat dowodzi swojej troski i zaangażowania w ochronie środowiska poprzez:

 

ActiPack Eco energie  Redukcję zużycia wody i energii

ActiPack Reduction dechets  Zmniejszanie ilości odpadów i optymalizację ich odzysku

ActiPack Matieres ecoresponsables  Partnerowanie naszym klientom w zakresie alternatywnych rozwiązań w stosowaniu ekologicznie odpowiedzialnych materiałów, takich jak PCR PET lub materiały pochodzenia organicznego

ActiPack Diminution poids  Wspieranie i doradzanie naszym klientom w celu zmniejszenia masy ich opakowań

More 2021

W 2021 r. Acti Pack został wyróżniony przez Francuską unia przetwórstwa tworzyw sztucznych pierwszym europejskim znakiem towarowym promującym proekologiczne działania producentów artykułów z tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz integrację recyklingu tworzyw sztucznych w produkcji: znak MORE.

Jest to drugi rok funkcjonowania znaku; honoruje nasze zaangażowanie proekologiczne jako firmy przemysłowej i świadczy o naszych postępach w promowaniu bardziej zrównoważonej konsumpcji dzięki produktom, które coraz częściej zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu.

 

NASZE EKOLOGICZNIE ODPOWIEDZIALNE SUROWCE

Recyklingowany PET, RPET:

Po zebraniu i segregacji selektywnej opakowania PET są sortowane, rozdrabniane, myte, a następnie regenerowane w celu uzyskania granulatu RPET.
Tak uzyskany recyklingowany PET może być stosowany samodzielnie (100%) lub mieszany z surowcem czystym w różnych proporcjach.
Materiał RPET ma certyfikat zezwalający na kontakt z żywnością.
RPET jest surowcem wtórnym.

Od 2012 r. Acti Pack oferuje rozwiązania opakowaniowe wykonane z przetworzonego materiału PET we wszystkich standardowych asortymentach i na określonych produktach zgodnie z wymaganiami klienta.
Oferujemy nasze produkty w 25%, 50% lub 100% z przetworzonego materiału PET
.

 

ActiPack Pourcentage RPET GB

PET na bazie biologicznej:

W produkcji PET na bazie biologicznej jeden z substratów kopalnych, które składają się na tożsamość PET, zastępuje się składnikiem pochodzącym z odpadów roślinnych (trzcina cukrowa).
PET na bazie biologicznej to materiał pierwotny, stosowany w 100% i certyfikowany do kontaktu z żywnością.
PET na bazie biologicznej to materiał nadający się do recyklingu, który wchodzi w tradycyjny łańcuch recyklingu PET.

Acti Pack oferuje ten materiał pochodzący z zasobów biologicznych swoim klientom, którzy chcieliby dać pierwszeństwo jego użyciu.

 

Matiere biosourcee GB 

 

… OPAKOWANIA LEKKIE:

ActiPack allegement

Innowacyjność naszych produktów jest równie ważna, jak i ich mniejsza waga.

Doświadczenie naszego działu R&D oraz pozyskanie najnowszych technologii formowania wtryskowego z rozdmuchem pozwalają nam partnerować naszym klientom w ich największym wyzwaniu, oferując rozwiązania o zredukowanej masie materiału nawet o 20%.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odmawiać