Pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione
Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy dotyczącej informatyki i swobód obywatelskich z 6 stycznia 1978 roku, przekazywane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego Grupy Axium, a ponadto posiadają Państwo pełne prawo dostępu i modyfikacji tych danych – w tym celu wystarczy przesłać nam wiadomość na adres poczty elektronicznej actipack@actipack.fr
Grupa Axium zobowiązuje się, że nie będzie rozpowszechniać jakichkolwiek danych osobowych bez zgody ich właściciela.